Sodni prevodi

V podjetju DeLingua nudimo ugodne, hitre ter kvalitetne sodne prevode.

Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas, ki prevajajo govorjeno ali pisano besedo iz slovenskega v tuj jezik, iz tujega v slovenski jezik ali iz tujega v drug tuj jezik v sodnih postopkih in v drugih primerih, ko se zahteva prevod tolmača.

Tolmači prevajajo na zahtevo sodišča, državnega organa ali fizične oziroma pravne osebe.

Sodni tolmač svoj prevod sodno overi. Prevod skupaj z notarsko overjeno kopijo ali navadno kopijo zveže s tribarvno vrvico in na nalepko odtisne svoj pečat in klavzulo o istovetnosti ter listino podpiše. Tako ima prevod veljavnost izvirnika.

Sodno overjene prevode boste največkrat potrebovali za naslednje dokumente:

 • spričevalo
 • matične listine (rojstni list, poročni list, mrliški list)
 • zdravniški izvid
 • potni list
 • potrdilo o nekaznovanosti
 • pogodba
 • certifikat
 • izpis iz sodnega registra
 • izvedensko mnenje
 • diploma
 • policijsko poročilo
 • zavarovalna polica
 • tožba
 • sklep
 • notarski akt
 • statuti družb, itd.

Za ceno nas kontaktirajte!