Preizkus znanja za sodne tolmače - 1. del

Pred kratkim (14. 11. 2016) sem opravila izpit za sodno tolmačko za nemški jezik. Na ta svoj dosežek sem zelo ponosna, saj sem v priprave na izpit vložila veliko dela, časa in truda. Ampak, saj veste kako pravijo: "Kdor seje tudi žanje". Iz tega razloga sem bila trdno prepričana, da mi lahko in mora uspeti. In tako se je tudi zgodilo ... Sreča je bila nepopisna. 

Naj na kratko razložim, kdo sploh sodni tolmač je?

Sodni tolmač je oseba s širokim znanjem maternega in tujega jezika. Je oseba, ki pozna temeljne postopke civilnega in kazenskega procesnega prava, postopke oblikovanja in overjanja prevodov ima ustrezno strokovno pravno znanje iz področja domačega in tujega pravnega sistema, obvlada strokovno pravno terminologijo, ki jo zna ustrezno prenesti v ciljni jezik, pozna pravne inštitute obeh držav, ima izkušnje s področja prevajanja ... In še bi lahko naštevala. Sodni tolmač tako prevaja pisano in govorjeno besedo na zahteve državnih organov ter fizičnih/pravnih oseb. Tako ima sodni tolmač pravico in dolžnost, da tolmači npr. na sodnih obravnavah, narokih in drugih postopkih ter prevaja javne in zasebne listine (spričevala, notarske zapise, pogodbe, ...), ki jih sodno overi (sodni prevod). Postopek imenovanja vodi Ministrstvo za pravosodje, s čimer si sodni tolmač pridobi zgoraj naštete pravice in dolžnosti. Sodni tolmač se stalno sprotno izobražuje in usposablja.

Naj na začetku izpostaviti nekaj formalnosti v zvezi s samim pristopom k izpitu in pogojih.

Pogoji za pristop k preizkusu znanja

Pogoje za pristop k izpitu ureja pravilnik o sodnih tolmačih in Zakon o sodiščih. Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega tolmača pri ministrstvu za pravosodje vloži vlogo za imenovanje. V skladu z zakonom o sodiščih je za sodnega tolmača lahko imenovan kdor:

  • Ima univerzitetno izobrazbo (jezikovne, pravne ali druge smeri)
  • Ustrezna strokovna znanja (dokazila kandidat priloži k vlogi)
  • Praktične sposobnosti in izkušnje za določen jezik, za katerega želi biti imenovan
  • Je državljan republike Slovenije
  • Je poslovno sposoben
  • Je osebnostno primeren
  • Ni bil pravnomočno obsojen

Kandidat, ki izpolnjuje zgoraj navede pogoje, lahko pristopi k samemu preizkusu. Naj opozorim na to, da naj se kandidat, ki izpolnjuje pogoje ne prenagli in naj zadeve ne jemlje preveč z lahkoto in se na sam izpit dobro pripravi. Zahteve so namreč zelo visoke, kriteriji ocenjevanja pa zelo strogi.

Več o samem poteku in podrobnostih v zvezi z opravljanjem izpita pa vam razkrijem prihodnjič.

Maja