O meni

Sem sodna tolmačka za nemški jezik. Po izobrazbi sem profesorica nemščine. Sem članica združenja stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije. 

Izkušnje na področju prevajanja sem pričela nabirati že kot študentka, kjer sem bila kot prevajalka bele tehnike za jezikovno kombinacijo nemščina-slovenščina dejavna v eni od ljubljanskih prevajalskih agencij in podjetju, kjer je delo zajemalo predvsem prevajanje uporabniškega vmesnika z zavarovalniško vsebino. Po končanem študiju me je pot zanesla nazaj v šolo, kjer sem kot učiteljica učne pomoči bila zaposlena na OŠ Stročja vas. Na tem delovnem mestu sem usvojila veliko pedagoškega in didaktičnega znanja, ki ga še vedno s pridom uporabljam. Vzporedno sem svoje znanje pridobivala tudi na področju prevajanja preko pogodbenih del.

Na samostojno poklicno pot sem stopila leta 2013. Sedaj vodim lastno podjetje, kjer se ukvarjam predvsem s prevajanjem (nem-slo; slo-nem), ki zajema različne vrste besedil, predvsem pa splošne, tehnične in pravne. Prav tako uživam v poučevanju nemščine v obliki individualnih tečajev za odrasle in inštrukcij za mlade. Vedno znova se rada odzovem na povabila izobraževalnih ustanov, kjer izvajam skupinske tečaje za manjše skupine.

Moja prednost je ta, da vsakega kandidata obravnavam celostno in kot individuum, kar pomeni, da se vsakemu kandidatu posvetim posebej, prisluhnem njegovim željam in program učenja prilagodim. Moji učenci so vseh starostnih skupin, tako šolarji, dijaki, študenti ter odrasli, ki nemščino potrebujejo bodisi za poklicne namene ali zgolj za svojo dušo in dejstvo, da nas učenje spremlja skozi vse življenje.