Novo šolsko leto s tujimi jeziki – zakaj se odločiti za nemščino?

Novo šolsko leto se je kot vedno bliskovito, po seveda prekratki počitnicah, ponovno pričelo. Letošnje šolsko leto 2016/2017 prinaša na področju jezikov pomembno novost, ki tokrat velja za vse osnovne šole po Slovenije. Ta novost je obvezen prvi tuji jezik za vse učence že od 2. razreda naprej. Otroci lahko med tujimi jeziki izbirajo – načeloma med angleščino ali nemščino oz. delovnim jezikom Evropske Unije.

Pozitiven vpliv tujih jezikov

Uvajanje tujih jezikov je drugod po Evropi v prvem izobraževalnem obdobju že dalj časa stalna praksa, zato je bil skrajni čas, da se to zgodi tudi pri nas, saj se večjezičnost izkazuje kot pozitivna na več področjih. Znano je, da govorci več jezikov razvijejo divergentno mišljenje bolje in se tako v kompleksnejših situacijah lažje soočajo z zadanimi nalogami in jih hkrati boljše rešujejo. Na osebnem in profesionalnem področju so ti posamezniki bolj nagnjeni k ekstravertiranosti, odprtosti do drugačnosti in so bolje zaposljivi. To je le nekaj podanih dejstev, ki pričajo o pozitivnem učinku jezika.

Angleščina v ospredju - naj se to spremeni!

Kot že zgoraj zapisano se učenci lahko odločijo, kateri jezik se bodo učili. Predvsem se odločajo za angleščino, kar je po svoje razumljivo (pa tudi ne!), saj je angleščina svetovni jezik številka 1, prav tako se otroci in mladostniki s tem jezikom pogosteje srečujejo preko medijev (televizija, računalnik, internet, radio …) in jim je zato bliže. Tako nezavedno razvijejo ritmični in melodični posluh za jezik in v šolo vstopijo z določenim predznanjem, ki pomeni dodatno motivacijo. Z nemščino je takšen stik zelo redek, zato najverjetneje prihaja do izpostavljenosti, čeprav si iz več razlogov (Nemčija je 4. gospodarska velesila na svetu, boljše možnosti zaposlitve, neposredna bližina z Avstrijo, Nemčijo in Švico) zasluži boljši položaj v osnovnošolskih klopeh. Da otroci ne bi razvili odpora do nemščine je priporočljivo, da pričnejo z učenjem nemščine kot 1. tujim jezikom, saj tako dozdevno lažjo angleščino (1. tuji jezik) ne bodo enačili s težko in zapleteno nemščino (2. tuji jezik). Vendar se ravno to navadno zgodi in do nemščine razvijejo odpor in negativne občutke ter izkušnje. V primeru, da je nemščina njihov 1. tuji jezik do te primerjave in odpora ne pride. Nasprotno. Učenje angleščine kot 2. tujega jezika se v tem primeru zdi veliko lažje. Nenazadnje lahko veliko vzporednic pri učenju angleščine potegnemo iz nemškega jezika. Oba sta namreč germanska in imata kar nekaj skupnih značilnosti.