Na delo v tujino

Na delo v tujino

Že od nekdaj so ljudje zaradi boljših življenjskih pogojev odhajali v dežele, kjer se je »pisala« lepša zgodovina. Tudi dandanes ni nič drugače. Odhajajo mladi in stari … Seveda, pogosto zaradi slabših razmer doma, kar je razumljivo, in svetlejše prihodnosti, ki jih čaka čez mejo. Ob prihodu v tujo državo pa se iskalci zaposlitve kaj hitro srečajo z birokratskimi nevšečnostmi, ki pa so žal neizogibna formalnost, če se želimo zaposliti izven meja Slovenije. Seveda, se pri urejanju upravnih postopkov (kot je na primer nostrifikacija diplomske listine ali spričevala) ter v postopku zaposlitve pri delodajalcu zahteva, da listino, ki ni zapisana v uradnem jeziku države, kjer bomo opravljali delo, prevede sodni tolmač.

Listine oz. potrdila, ki jih morajo iskalci zaposlitve v tujini največkrat predložiti v sodno overjenem prevodu so:

(Spodaj navedeni primeri listin oz. potrdil se zahtevajo za opravljanje poklica FIZIOTERAPEVT v Avstriji):

 • Diplomska listina / spričevalo
 • Dodatek k diplomi
 • Potrdila o nadaljnjih izobraževanjih
 • Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
 • Potni list / osebna izkaznica
 • Potrdilo o stalnem / začasnem prebivališču
 • Potrdilo o nekaznovanosti
 • Potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku
 • Potrdilo o dobrem imenu
 • Potrdilo o pridobitvi poklicne kvalifikacije
 • Zdravniško potrdilo
 • Izpis iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze (v primeru, če ste se poročili in je vaš priimek drugačen od priimka na diplomski ali drugi listini)

Katera potrdila v sodno overjenem prevodu je potrebno delodajalcu predložiti, je mnogokrat odvisno tudi od delovnega mesta, ki ga boste nastopili, zato je vselej dobro, da se v naprej pozanimate, kaj boste dejansko potrebovali oz. bodo od vas zahtevali.

Srečno in uspešno pot!