Lekcija 8 - Tvorba šibkih glagolov v sedanjiku

Pravilni/šibki glagoli, ki jih v nemščini imenujemo regelmäßige oder schwache Verben, se v nemščini tvorijo tako, da se osnovi nedoločnika, ki ostane nespremenjena, dodajajo končnice, ki so naslednje:

                                                   Končnice:        

Poglejmo si na primer glagol kaufen:  Osnova nedoločnika je kauf. Osnovi dodajamo končnice na levi.

-e         

kaufe

-st

kaufst

-t

kauft

-en

kaufen

-t

kauft

-en

kaufen

 

Pravilnih glagolov v nemščini je veliko, kot npr. (kommen, wohnen, leben, schreiben …) in o teh glagolih smo na kratko že govorili v eni izmed prejšnjih lekcij. Nismo pa se dotaknili tistih glagolov, ki zaradi izgovorjave podaljšujejo končnice. Poglejmo kateri glagoli so to.

Glagoli z osnovo na –t, -d, -n, -m v sedanjiku (die Verben mit der Stammendung –t, -d, -n im Präsens).

Glagoli, katerih osnova se konča na –t, -d, -n podaljšujejo končnice tako, da se  v 2. in 3. os. ed. ter v 2. os. mn. »vrine« črka e, zaradi lažje izgovorjave.

Poglejmo si nekaj primerov takšnih glagolov:

  • arbeiten ----> arbeit
  • baden ---> bad
  • zeichnen ---> zeichn

Če torej glagolu odvzamemo nedoločniško končnico –en, dobimo koren/osnovo glagola (gl. zgoraj). Če se ta konča na -d, -t, -n se pri 2. (du) in 3. os. ed. (er/sie/es) in 2. os. mn. (ihr) »vrine« pred končnico črka e.

Poglejmo si primer:

GLAGOL

 

Arbeiten > arbeit_

delati

Ich arbeite

Jaz delam

Du arbeitest

Ti delaš

Er/sie/es arbeitet

On/ona/ono dela

Wir arbeiten

Mi delamo

Ihr arbeitet

Vi delate

Sie/sie arbeiten

Vi delate/oni delajo

 

Domača naloga/Hausufgabe:

Nauči se spregatev obeh vzorcev! Poišči 5 glagolov, katerih osnova/koren se konča na –d, -n, -t in jih spregaj s pomočjo zgornjega vzorca.

Viel Spaß beim Lernen!

Euere Maja