Kdo je sodni tolmač?

Kdo je sodni tolmač?

Sodni tolmač je oseba imenovana za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo državnega organa, fizične ali pravne osebe prevaja pisano ali govorjeno besedo iz slovenskega v tuji ali iz tujega v slovenski jezik. Postopek v zvezi z imenovanjem vodi Ministrstvo za pravosodje RS.

Sodni tolmač ima pravico opremiti prevod s klavzulo o istovetnosti in štampiljko. S tem potrjuje, da je prevod skladen in se popolnoma ujema z izvirnikom.

Listine, ki največkrat zahtevajo sodni prevod:

 • Spričevala
 • Diplome
 • Izpiski iz uradnih evidenc
 • Rojstni listi
 • Potrdila o nekaznovanosti
 • Zdravniški izvidi
 • Potni listi
 • Pogodbe
 • Potrdila o nekaznovanosti
 • Sodbe
 • Tožbe
 • Odločbe
 • Notarske listine, itd.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na elektronskem naslovu info@delingua.si in na telefonski številki 031 785 911.

Maja Mihalič