Lekcija 7 - Welche Sprachen sprechen Sie?

 

V lekciji »Welche Sprachen sprechen Sie?« se bomo dotaknili predvsem tega, kako vprašati osebo katere jezike govori in kako pravilno odgovoriti na tovrstno vprašanje. Pogledali si bomo tudi spregatev glagola sprechen (govoriti) in nekaj najpomembnejših evropskih jezikov.

Übt zu zweit den Dialog. Vewendet dabei Flaggen. (S partnerjem vadita spodnji dialog. Uporabita zastavice):

A: Guten Tag, mein Name ist Herr Kovačič und ich komme aus Slowenien.

B: Guten Tag, Herr Kovačič. Mein Name ist Flavio Baptisto. Welche Sprachen sprechen Sie?

A: Ich spreche Slowenisch und ein wenig Deutsch.

B: Ich spreche Italienisch und lerne Deutsch.

 

Sprachen enden normalerweise auf –isch. (Jeziki imajo po navadi končnico –isch).

Slowenisch

Englisch

Kroatisch

Französisch

Ungarisch

Deutsch

Griechisch

Spanisch

Portugiesisch

 

Konjugation des Verbs sprechen. Bei 2. und 3. Person Sg. kommt es zum Vokalwechsel. (Spregatev glagola sprechen. Pazite pri 2. in 3. os. ednine, sprememba samoglasnika (e>i).

ich              spreche

du               sprichst

er/sie/es      spricht

wir               sprechen

ihr               sprecht

sie/Sie        sprechen

 

Übersetzen Sie (prevedite):

  1. Ti govoriš špansko.
  2. Mi govorimo Italijansko in malo nemško.
  3. Govoriš angleško?
  4. Katere jezike govoriš?
  5. On gvori samo francosko.
  6. Govori ona mogoče hrvaško?
  7. Vi trije govorite slovensko, nemško in celo špansko.

 

Schreiben Sie den Dialog (oben) in der Du-Form. Beachten sie ebenso das angemessene Begrüßen! Zgornji dialog zapišite v tikalni obliki. Upoštevajte primerne pozdrave!

Üben Sie auch diesen Dialog. (Vadite še ta dialog):

A: Sprechen Sie Deutsch?

B: Ja, ich spreche Deutsch.

A: Sprechen Sie auch Italienisch?

B: Nein, ich spreche nur Deutsch und Slowenisch. Und Sie?

Schreiben Sie den Dialog (oben) in der Du-Form. Zgornji dialog zapišite v tikalni obliki.

Viel Spaß :)

Maja