Lekcija 6 - Satzstruktur


Stavčna struktura jezika je zelo pomembna, zato si bomo v tokratni lekciji pogledali vprašalni stavek (W-Frage), odgovor z da/ne (Ja/Nein Frage) in izjavni stavek (Aussagesatz). Poudarek bo predvsem na besednem vrstnem redu in pregibni besedni vrsti, glagolu.

Aussagesatz (izjavni stavek):

Ich heiße Tomaž.

Er kommt aus Slowenien.

Wir sind zu Hause.

 

V izjavnem stavku in W-vprašanju je glagol vedno na 2. mestu.

 

W-Frage (W-vprašanje):

Wie heißt du?

Was sind Sie von Beruf? (Kaj ste po poklicu?)

Woher kommen Sie?

 

V W-vprašanju je vprašalnica na prvem mestu, sledi glagol na 2. mestu.

 

Ja/Nein Frage (Da/Ne vprašanje):

Kommen Sie aus Deutschland? Ja/Nein.

Heißen Sie Kovačič? Ja/Nein.

Bist du 25 Jahre alt? Ja/Nein.

 

Pri Da/Ne vprašanju je glagol vedno na 1. mestu. Odgovor je vedno da ali ne.

 

Konjugation der Verben (spregatev glagolov):

kommen (prihajati)

heißen (imenovati se)

sein (biti)

ich                          komme

du                           kommst

er/sie/es                 kommt

wir                          kommen

ihr                           kommt

sie/Sie                    kommen

ich                          heiße

du                           heißt

er/sie/es                 heißt

wir                          heißen

ihr                           heißt

sie/Sie                    heißen

 

ich                        bin

du                         bist

er/sie/es                ist

wir                        sind

ihr                         seid

sie/Sie                  sind

 

Tako kot slovenščina pozna spregatev glagola (prihajam, prihajaš, prihaja ...), tudi nemščina. Glagoli imajo končnice (e, st, t; en, t, en). Izjemo predstavljajo nepravilni glagoli (npr. glagol sein).

Pazi: Pri 2. osebi ednine glagola heißen (du heißt), za ostrim ß , s izpustimo in ga ne pišemo.

Prevedite v nemščino:

Aussagesatz

 1. Prihajam iz Slovenije. ______________________________________________
 2. Stara sem 30 let. __________________________________________________
 3. On je Marko. _____________________________________________________
 4. Mi smo iz Ptuja. ___________________________________________________

W-Frage

 1. Od kod prihajaš? __________________________________________________
 2. Koliko si star? _____________________________________________________
 3. Kdo je to? ________________________________________________________
 4. Kako vam je ime? __________________________________________________

Ja/Nein Frage

 1. Prihajate iz Kranjske Gore? __________________________________________
 2. Je ona doma? ______________________________________________________
 3. Ste vi gospod Pahor? ________________________________________________
 4. Si ti Primož? _______________________________________________________

Viel Spaß beim Lernen!

Maja :)