Blog - učna snov

Lekcija 8 - Tvorba šibkih glagolov v sedanjiku

Pravilni/šibki glagoli, ki jih v nemščini imenujemo regelmäßige oder schwache Verben, se v nemščini tvorijo tako, da se osnovi nedoločnika, ki ostane nespremenjena, dodajajo končnice, ki so na...

Lekcija 7 - Welche Sprachen sprechen Sie?

V lekciji »Welche Sprachen sprechen Sie?« se bomo dotaknili predvsem tega, kako vprašati osebo katere jezike govori in kako pravilno odgovoriti na tovrstno vprašanje. Pogledali si bomo tud...

Lekcija 6 - Satzstruktur

Stavčna struktura jezika je zelo pomembna, zato si bomo v tokratni lekciji pogledali vprašalni stavek (W-Frage), odgovor z da/ne (Ja/Nein Frage) in izjavni stavek (Aussagesatz). P...

Lekcija 5 - Woher kommen Sie?

»Od kod prihajate?« je tema nove, pisano obarvane lekcije.

Naučili se boste vprašati osebo od kod prihaja, kje stanuje in vprašati po njeni telefonski številki. Spoznali boste...

Lekcija 4 - Buchstabieren Sie bitte!

 … Črkujte prosim!

Abeceda je osnova vsakega jezika. Po navadi se abecede, kadar se učimo nekega jezika, učimo zelo zgodaj – seveda, ker so črke in njihovo pravilno izgovarjanje zelo po...

Lekcija 3 - Verzeihung, wie ist Ihr Name?

 »Oprostite, kako vam je ime?« se glasi naslov lekcije 3. Če želimo biti vljudni to lahko storimo na dva načina. 

Lekcija 2 - Wie geht's?

Po tem, ko se znamo po nemško predstaviti in vprašati po imenu, je naslednja zelo pomembna zadeva, da sogovornika znamo vprašati po njegovem počutju. Predstavila bom dve možnosti, glede na t...

Lekcija 1 - Hallo!

Veste kako po nemško pozdraviti in vprašati po imenu? To vam razkriva lekcija 1 - Hallo!

Pozdravi (formalno):

guten Morgen – dobro jutro

guten Tag...