Blog - vse v zvezi z nemškim jezikom

Germanizmi - nemščina z nami že od malih nog

16.01.2015

 Večina se nas verjetno ne zaveda, da smo odraščali »s pridihom nemščine v ušesih«. Slovenska narečja, predvsem pa štajersko in prleško, vsebujeta veliko število germanizmov, ki smo jih iz nemščine prevzeli in jih »poslovenili«. V današnji rabi jih uporabljamo v...

Dejstva o Nemčiji - ste vedeli, da ...?

05.01.2015

Ste vedeli, da ...

Zgodnje učenje tujih jezikov

08.12.2014

Zgodnje učenje tujih jezikov ima pozitiven vpliv na otrokov duševni in osebni razvoj. Otrok se lažje uči tujega jezika, razvija boljše govorne spretnosti v maternem jeziku in dosega boljše rezultate na ostalih učnih področjih, če prične z učenjem tujega jezika že v zgodnjem otroštvu, n...

Kaj vse potrebujemo za izdelavo življenjepisa?

26.11.2014

Prošnja oz. ponudba za delo vselej vsebuje prilogo imenovano  življenjepis oz. CV (curriculum vitae), ki ga kandidat napiše z namenom delodajalca prepričati, da je za razpisano delovno mesto kompetenten. Življenjepis lahko napišemo bodisi v prosti obliki, vedno bolj pa s...

Učenje nemščine s pomočjo spleta

12.11.2014

Ne učimo se za šolo, ampak za življenje. (Latinski pregovor)

Usvajanje tujega jezika kot je nemščina je močno pogojeno s tem, koliko je oseba, ki se je pripravljena tuj jezik naučiti, pripravljena vložiti. Pogosto same inštrukcije nemščine ne zadostujejo, saj mora tečajni...