Učenje nemščine s pomočjo spleta

Ne učimo se za šolo, ampak za življenje. (Latinski pregovor)

Usvajanje tujega jezika kot je nemščina je močno pogojeno s tem, koliko je oseba, ki se je pripravljena tuj jezik naučiti, pripravljena vložiti. Pogosto same inštrukcije nemščine ne zadostujejo, saj mora tečajnik snov utrditi. Kot dober način utrjevanja znanja so se iskazali spletni portali, ki jih je na spletu vedno več ...

Tuji jezik lahko v vsakdanjem življenu usvajamo na različne načine, na primer:

  • v šoli
  • preko televizije
  • računalnika
  • znancev, družine, itd.

Nekateri imajo to srečo, da se jezik začnejo učiti in usvajati že v zgodnjem otroštvu, kar je seveda odlična predispozija za poznejše obvladanje jezika, a veliko jih te sreče nima ... 

Večina ljudi se tujega jezika prične učiti v šoli. Mnogim tuj jezik ni všeč in večkrat lahko slišimo odzive, kot na primer, »ta tečna slovnica« in »jezik je preveč trd in tog«. No, takšni odzivi mnogokrat zadevajo ravno učenje nemščine, zato menim, da se jeziku dela krivica, saj tudi nemščina zna biti spevna in prijetna na uho.

V dobi interneta pa se vedno več ljudi poslužuje učenja jezikov preko spleta. Obstaja ogromno internetnih strani (Deutsch perfekt, Deutsch lernen, Online German Course ...), ki ponujajo učenje tujih jezikov kar z domačega naslonjača. Za učenje nemščine bi pa želela izpostaviti predvsem nemški internetni portal Deutsche Welle in slovenski portal Deutsch info, ki skozi različne spretnosti uporabnike vodita do željenega nivoja znanja.

Portal Deutsch Info

Je portal (tudi v slovenskem jeziku) namenjen predvsem začetnikom, saj lekcije vodijo do nivoja A1, A2, B1. Portal nudi rubriko tečaji, slovnica, mediateka, koristno in forum. V rubriki tečaji najdete lekcije z vajami, kjer je besedilo lekcije prav tako v zvočni obliki. Navadno sledi besedišče, slovnica, slušno razumevanje in vaje (dopolnjevanje, razvrščanje, povezovanje ...). Teme so izvzete iz vsakdanjega življenja. Zraven rubrike tečaji bi izpostavila še rubriki mediateka in koristno. V mediateki so besedila, zvočni in video posnetki različnih vsebin, kot npr. dokumentarni filmi, pesmi, pravljice, basni in humor ... Za vsakogar se najde nekaj. V primeru, da želite izvedeti več o življenju v Avstriji in Nemčiji pa ne spreglejte rubrike koristno.

Portal Deutsche Welle

Deutsche Welle je interaktivni portal, ki nudi različne vsebine in teme za učenje nemščine. Uporabnikom svetujem, da najprej rešijo razvrstitveni test, t.i. Einstufungstest, ki uporabnika uvrsti v primerni nivo (A1, A2, B1, B2 in C) glede na znanje, preden začne s samim učenjem. Portal nudi vsebine za nivo A1, A2 in B1, B2 in C, ki so privlačne za vse starostne skupine. Glede na to, da je portal v nemščini, bi ga svetovala tistim, ki jezik vsaj delno razumejo (lahko pa jezik uporabniškega vmesnika spremenite v angleškega, v kolikor ga boljše obvladate).

Poudarek portala Deutsche Welle je predvsem na slušnem, bralnem in govornem razumevanju.  Na samem portalu je pestra izbira raznovrstnih tem za branje, kot so kultura, šport, svet, itd. Rubrika media center, kjer so na voljo razvedrilne oddaje in Live TV nudi spretnosti slušnega razumevanja. Prav tako najdemo v rubriki Deutschkurse brezplačne audio-tečaje, audio-trenerja, delovne liste ter rubriko community D, kjer uporabniki DW lahko povejo več o sebi in svojem usvajanju nemščine.

Učenje nemščine prek spleta je odlična izbira za vsakogar … Na tem mestu pa bi izpostavila, da je mogoče tudi kombinirano učenje z učiteljem v obliki tečajev in inštrukcij nemščine, kjer je predvsem poudarek na konverzaciji in individualnem pristopu. Več lahko preberete v rubriki inštrukcije in tečaji nemščine.

Če želimo jezik usvojiti, moramo govoriti, govoriti in še enkrat govoriti. To pomeni, da tudi ko ste sami, vaje delate na glas in jih večkrat tudi ponovite, da se vam uporaba zasidra, avtomatizira. Berite glasno ali šepetaje, poslušajte radio, televizijo (za začetnike so priporočljive predvsem risanke) in uporabljajte druge medije. Če pa imate možnost s kom komunicirati v nemščini pa še toliko bolje, zato priložnost kar zagrabite.

S časoma boste ugotovili, da vam je jezik vse bližje in bližje …