Novo šolsko leto z nemščino

Novo šolsko leto se je že pričelo, zato so otroci, starši in učitelji polni novih pričakovanj, izzivov in novosti, kaj bo prineslo novo šolsko leto.

V slovenskem šolskem sistemu so se začeli uveljavljati tuji jeziki, ki sedaj tudi pri nas pridobivajo vedno bolj na pomembnosti, kar je tudi prav, saj jezik odpira vrata v svet.  Zdi se mi več kot primerno, da imajo že najmlajši v 1. razredu možnost, da se srečajo s tujim jezikom kot izbirnim predmetom ter v 2. razredu kot obveznim predmetom (v letu 2015/2016 je vključenih 30 % vseh OŠ, naslednje šol. leto bodo vključene vse OŠ po Sloveniji), saj mlajši kot jezik spoznavajo, lažje in hitreje njegove prvine tudi osvojijo in ponotranjijo. Tuji jezik je sprva za otroke bolj ali manj igra, saj se šele privajajo na šolske klopi, zato ne smejo dobiti občutka strahu in prevelike obveznosti, ki bi lahko prerasla v odpor. Prve besede, pesmice, izštevanke in pravljice, ki jih lahko kot straši vadite skupaj s svojim otrokom so lahko zelo zabavne in hkrati. Otroci se hitro učijo in pridobivajo na novem, zato boste morda presenečeni, ko bo na dan privrela kakšna nova, tuja beseda.

Starši oziroma otroci po navadi lahko zbirajo med nemščino in angleščino, a žal pri izbiri prednjači slednja. Na tem mestu bi želela nagovoriti vse tisti, ki se odločate, kateri jezik izbrati za svojega najmlajšega, da dobro premislite o svoji izbiri, saj jo ljudje pozneje mnogokrat obžalujejo. Vzemite si čas in dobro pretehtajte prednosti za vsak jezik posebej. 

Otroci so naš zaklad sveta, zato jim omogočimo le najboljše – tudi učenje tujega jezika. Boste videli, kako to znanje pozneje v življenju pride prav.