Nemščina na maturi

Matura je zelo pomembna prelomnica v življenju vsakega dijaka, zato bi ji v tem prispevku želela nameniti nekaj besed …

Najprej pa nekaj na splošno o maturi.

Splošno in poklicno maturo določa Zakon o maturi, kjer so zajeti vsebina mature, pravice in obveznosti dijakov, način in postopek opravljanja mature, sestava in pristojnosti maturitetnih organov, itd. Matura je z drugimi besedami državni izpit, kjer dijaki dokazujejo svoje znanje in s čimer si pridobiš srednješolsko izobrazbo. Opravlja se iz petih (splošna matura) oz. štirih (poklicna matura) predmetov, ki jih dijaki opravljajo pod enakimi pogoji. Eden izmed obveznih predmetov splošne mature je tuji jezik. Po navadi je to tuji jezik, ki se ga dijaki učijo kot prvi tuji jezik.

Priprave na maturo iz nemščine

Predlagam, da se na maturo pričnete pripravljati pravočasno. To pomeni, da ne pričnete z učenjem tik pred izpitom, ampak vsaj nekaj mesecev prej. Vem, da se to sliši nemogoče in za marsikaterega dijaka pretirano, vendar verjemite, da vam bo tako veliko lažje in tudi k izpitu boste pristopili pod manjšim pritiskom in stresom.

Preden se lotite priprav na maturo iz nemščine, najprej prelistajte predmetni izpitni katalog za maturo. V katalogu so objavljene teme oz. vsebina, ki pride v poštev na samem izpitu. Za šolsko leto 2015 velja še stari katalog iz leta 2013.  

Sama bi pri tem večjo pozornost namenila poglavju »Jezikovne strukture«, v katerih so zajeta podpoglavja skladnja, oblikoslovje in besedotvorje. Vsako od teh pa vsebuje več sklopov, ki jih predlagam, da obravnavate po vrsti. Največ pozornosti namenite tistim poglavjem, ki jih obvladate najmanj, zato se jih lotite najprej in če boste z učenjem pričeli dovolj hitro (tudi v enem mesecu se da veliko postoriti), boste snov z lahkoto predelali.

Gradivo

Pri učenju vam je lahko v pomoč različno gradivo. Priporočam gradivo, ki ste ga uporabljali v šoli, še najbolj pa stare maturitetne pole, da vidite kako izpitna pola zgleda, kakšni so tipi in vsebina nalog. Preden se lotite reševanja nalog najprej ponovite in utrdite snov. Pri reševanju izpitnih pol boste ugotovili, da se skozi leta tipi vaj in vsebina ponavljajta, zato vadite bolj tisto snov, ki se ponavlja največkrat. Zraven reševanja starih izpitnih pol priporočam še naslednje gradivo:

  • Da nemščina na maturi ne bo problem, T. Bosnič;
  • Nemščina: bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezika, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2003-2010, B. Kosevski Puljić;
  • Priročnik z vajami za maturo iz nemškega jezika, M. Žalohar;
  • Deutsche Grammatik für slowenische Schulen, M. Benčik;
  • Nemška vadnica za srednje šole in maturo, N. Kramar.


To je le nekaj predlogov, sami pa lahko izberete tudi druga gradiva.

 Matura je odskočna deska v »novi« svet, bodisi poklicni ali študijski. Je življenjska naložba, ki se nam pozneje v življenju še kako obrestuje. Dobro opraviti maturo in biti sprejet na želeno fakulteto oz. dobiti sanjsko službo, se izplača in z leti povrne. Čeprav marsikdo meni, da matura ni pomembna, pa vendarle je, ker lahko odloča o tvojem poklicnem življenju …

Želim vam obilo uspeha na maturi 2015!