Nemščina na fakulteti

Nemščina na fakulteti je marsikateremu študentu trn v peti. Opažam, da se študenti izpita iz nemščine velikokrat bojijo, ker snovi ne razumejo, zaradi jezikovne bariere.  Mnogim pa razumevanje niti ne povzroča tolikšnih preglavic, kot jim ga povzroča govorno izražanje (izraziti svoje mnenje, odgovarjati na vprašanja, povzeti besedilo, povedati z drugimi besedami, itd.).

Soočati se s takšno situacijo, ni lahko …

Razlog za to je pogosto slabše predznanje, ki ga prinesejo iz osnovne in srednje šole. Pogosto se od učencev in dijakov zahteva premalo, marsikateri učitelji preveč popuščajo ali pa je obravnavana snov »neprimerna« in pozneje mnogokrat neuporabna.

 Da nemščina na izpitu ne bo "bav-bav" vam predlagam sledeče:

  • Ponovite osnovne slovnice (prelistajte stare zvezke, učbenike …), če vam le te delajo težave.
  • Izdelajte si lasten slovar (samostalnike pišite v ednini s členom, npr. das Gasthaus, glagole pa v nedoločniku (končnica –en), npr. antworten. Pomagajte si s slovarjem.
  • Samostalnike se zmeraj učite s členom (der, die, das). Poskusite tvoriti poljubno poved, tako si boste besedo lažje zapomnili, ker bo dobila globlji pomen zaradi sobesedila.
  • Obravnavano snov razdelite v sklope.
  • Posamezne sklope strnite – oblikujte krajše povedi (predvsem enostavčne) in izluščite bistvo.
  • Pri razumevanju snovi si pomagajte s podobnimi prispevki, članki napisanimi v drugih jezikih (slovenščina, angleščina).
  • Naučite se študijsko snov po metodi, ki vam najbolj ustreza.

 Z učenjem vsekakor pričnite pravočasno, da vas "čas ne povozi", kot radi rečemo. Dan ali dva pred izpitom pa se sprostite in odklopite misli, saj panika in nervoza še nikoli nista pomagali, ampak k večjemu škodovali.

Pa veliko sreče in znanja na izpitu iz nemščine!