Blog - vse v zvezi z nemškim jezikom

Na delo v tujino

31.01.2020

Že od nekdaj so ljudje zaradi boljših življenjskih pogojev odhajali v dežele, kjer se je »pisala« lepša zgodovina. Tudi dandanes ni nič drugače. Odhajajo mladi in stari … Seveda, pogosto zaradi slabših razmer doma, kar je razumljivo, in svetlejše prihodnosti,...

Priprava na zaposlitveni razgovor

27.07.2017

Vsak izmed nas je že bil v situaciji, ko je bil povabljen na zaposlitveni razgovor k bodočemu delodajalcu. Vsekakor razgovor ni ravno najprijetnejša stvar v življenju in lahko povzroči stres in napetost. Da bi napetost pred razgovorom zmanjšali, je priporočljivo, da se ...

Kdo je sodni tolmač?

21.12.2016

Kdo je sodni tolmač?

Sodni tolmač je oseba imenovana za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo državnega organa, fizične ali pravne osebe prevaja pisano ali govorjeno besedo iz slovenskega v tuji ali iz tujega v slovenski jezik. Postopek v zvezi z ime...

Začetni koraki nemščine 2016/2017

15.12.2016

V mesecu juliju smo na CID-u (Center interesnih dejavnosti) uspešno izvedli poletne urice nemščine, ki se ga je skupno udeležilo sedem mladih tečajnikov. Tečaj je organiziral CID v svojih prostorih na Osojnikovi cesti 9 na Ptuju pod mojim mentorstvom. V ene...

Preizkus znanja za sodne tolmače - 2. del

14.12.2016

Kandidat, ki izpolnjuje pogoje za pristop k izpitu je lahko imenovan za sodnega tolmač, v koliko uspešno opravi preizkusu znanja, ki zajema pisni in ustni del.

Sam pisni del zahteva temeljito pripravo (prav tako ustni), saj se prevajanje pravnih besedil v veliki m...