Blog - vse v zvezi z nemškim jezikom

Kdo je sodni tolmač?

21.12.2016

Kdo je sodni tolmač?

Sodni tolmač je oseba imenovana za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo državnega organa, fizične ali pravne osebe prevaja pisano ali govorjeno besedo iz slovenskega v tuji ali iz tujega v slovenski jezik. Postopek v zvezi z ime...

Začetni koraki nemščine 2016/2017

15.12.2016

V mesecu juliju smo na CID-u (Center interesnih dejavnosti) uspešno izvedli poletne urice nemščine, ki se ga je skupno udeležilo sedem mladih tečajnikov. Tečaj je organiziral CID v svojih prostorih na Osojnikovi cesti 9 na Ptuju pod mojim mentorstvom. V ene...

Preizkus znanja za sodne tolmače - 2. del

14.12.2016

Kandidat, ki izpolnjuje pogoje za pristop k izpitu je lahko imenovan za sodnega tolmač, v koliko uspešno opravi preizkusu znanja, ki zajema pisni in ustni del.

Sam pisni del zahteva temeljito pripravo (prav tako ustni), saj se prevajanje pravnih besedil v veliki m...

Preizkus znanja za sodne tolmače - 1. del

30.11.2016

Pred kratkim (14. 11. 2016) sem opravila izpit za sodno tolmačko za nemški jezik. Na ta svoj dosežek sem zelo ponosna, saj sem v priprave na izpit vložila veliko dela, časa in truda. Ampak, saj veste kako pravijo: "Kdor seje tudi žanje". Iz tega razloga sem b...

Novo šolsko leto s tujimi jeziki – zakaj se odločiti za nemščino?

15.09.2016

Novo šolsko leto se je kot vedno bliskovito, po seveda prekratki počitnicah, ponovno pričelo. Letošnje šolsko leto 2016/2017 prinaša na področju jezikov pomembno novost, ki tokrat velja za vse osnovne šole po Slovenije. Ta novost je obvezen prvi tuji jezik z...